W3Schools Tutorial

19 Januari 2021 | Aktiviti Terkini

Pada 18 Januari 2021, Pusat Internet Batang Maro telah mengadakan kelas W3Schools Tutorial yang telah dihadiri seorang peserta Kolej Tingkatan 6. Kelas ini adalah bertujuan untuk membimbing dan mendedahkan peserta dengan HTML dan CSS iaitu salah satu bahasa komputer, HTML ialah Hyper Text Markup Language dan CSS pula ialah Cascading Style Sheets. Lamanweb W3Schools dapat digunakan untuk mempelajari asas-asas HTML dan CSS. Petugas telah membantu dan mengajar peserta untuk memahami coding HTML dan CSS.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali